Wat we doen

Wij helpen organisaties al meer dan 15 jaar met hun uitdagingen op het gebied van bedrijfsprocessen en (niet-)financiële rapportage. Carbon Management is een essentiële uitbreiding van onze diensten nu klimaatgerelateerde vraagstukken de bedrijfsvoering meer en meer beïnvloeden.

CO2 footprint calculation

Waarom een CO2 footprint berekenen?

Waarom een CO2 footprint berekenen?

Het berekenen van je CO2 footprint is eigenlijk een ‘must’ geworden voor elke organisatie. Het past binnen goed risicomanagement, kostenbesparingsprogramma’s en stakeholder management. Een paar voorbeelden:

 • Klanten vragen naar je footprint (op bedrijfs- of productniveau).
 • Je bent (of wordt) verplicht om te rapporteren over klimaatverandering.
 • Je merkt dat je medewerkers en sollicitanten ‘duurzaamheid’ steeds belangrijker gaan vinden.
 • Door een carbon footprint te berekenen krijg je inzicht in waar er mogelijk kostenbesparingen mogelijk zijn.
 • Je wilt zelf een reductiedoelstelling opstellen met decarbonisatiestrategie en deze intern en/of extern te communiceren.
 • Je wilt klaar zijn voor beprijzing van uitstoot door de overheid.

Stappenplan CO2 footprint berekening

1

Bepalen doelstelling

2

Bepalen scope

3

Data verzameling

4

Rapportage

5

Aanbevelingen

Proces- & systeemaanpasingen om footprint zelf te berekenen

Hoe een CO2 footprint zelf te berekenen?

Als wij eenmaal een eerste footprint voor je hebben berekend, kun je dat het volgende jaar prima zelf doen. Hiertoe doen we na onze berekening een aantal aanbevelingen.

Procesaanpassingen die zelf berekenen CO2 footprint vergemakkelijken

Om zelf een berekening te doen op basis van de principes van het GHG Protocol raden we een aantal procesaanpassingen aan:

 • Zorg ervoor dat je in bronsystemen de activiteit opneemt die uiteindelijk bepaalt hoe groot je uitstoot is (afgelegde kilometers, hoeveelheden brandstof, gewicht, etc.).
 • Zorg dat de data eenvoudig uit de bronsystemen te halen is.
 • Koppel datasheets aan elkaar met automatische formules.
 • Gebruik voor bovenstaande stappen carbon accounting software.
change your processes to calculate your co2 carbon footprint yourself

Pakketselectie carbon accounting software

Waarom carbon accounting software?

Carbon accounting software:

 • Dwingt je aanleverende processen te standaardiseren.
 • Heeft ingebouwde dashboards voor vergelijkingen.
 • Zorgt voor de meest recente tabellen met emissiefactoren.
 • Zijn (meestal) gebouwd op de standaarden van de GHG Protocol en ISO 14064-1 en kunnen rapporten opmaken volgens die standaarden (of zelfs gebaseerd op GRI, CSRD, etc.)
 • Maakt vergelijken en delen van informatie eenvoudiger

Stappenplan pakketselectie

1

Opstellen lijst van eisen en knock-out criteria

2

Longlist maken

3

Shortlist maken

4

Bijwonen demo sessies van leveranciers

5

Selectie

6

Implementatie 

Reductiedoelstelling en decarbonisatiestrategie formuleren

Waarom een reductiedoelstelling en decarbonisatiestrategie formuleren?

Alleen een CO2 footprint berekening zal meestal niet voldoende zijn. Op basis van analysis zullen al snel reductievoorstellen gevraagd worden. Deze reductievoorstellen kunnen al dan niet in lijn worden gebracht met internationaal standaardorganisaties zoals het Science Based Targets Initiative. Reductiedoelstellingen kunnen wettelijk gevraagd worden of zelf opgelegd zijn. Soms houden reductievoorstellen ook kostenbesparingen in.

targeting Carbon neutral. Net zero greenhouse gas emissions target

Stappenplan voor formuleren reductiedoelstellingen

1

Bepaal of je een absolute doelstelling of een doelstelling op basis van intensiteit wilt formuleren (emissies per product, emissie per medewerkers, etc.)

2

Bepaal de scope van je doelstelling (welke broeikasgassen, welke organisatieonderdelen, etc.)

3

Bepaal je vergelijkingsjaar en het jaar waarvoor je de doelstelling zet.

4

Bepaal voor welke periode je je committeert aan de doelstelling.

5

Bepaal of je offsets of garanties van oorsprong wilt gebruiken om je doelstelling te halen.

6

Volg je uitstoot en rapporteer de werkelijke uitstoot tegenover je doelstelling.

Projectmanagement CSRD

Waarom projectmanagement op CSRD?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is veel omvattend. Omdat informatie uit verschillende afdelingen van de organisatie moet komen is het raadzaam deze rapportages in de vorm van een project op te leveren. De stappen die door de Raad van de Jaarverslaggeving worden aangeraden als startpunt en waar wij als projectmanager een rol in kunnen spelen zijn:

 1. Breng in kaart hoe jouw onderneming de omgeving beïnvloedt en hoe de omgeving impact op jouw onderneming heeft. Hiervoor is het nodig dat er inzicht is in waar, wat en hoe jouw onderneming goederen of diensten inkoopt.
 2. Wat weten we al over de te rapporteren ESG-onderwerpen en welke zijn nieuw? Waar liggen de verantwoordelijkheden.
 3. Betrek de accountant in een vroeg stadium en stem af welke onderwerpen je wel en niet wilt gaan rapporteren.
 4. Inventariseer welke bestaande processen je kunt gebruiken voor dataverzameling, welke je moet aanpassen en welke je moet opzetten.

Zorg er in ieder geval voor dat je projectteam multidisciplinair is en vergeet corporate communications, legal en finance niet.

Consultancy en Projectmanagement

Met meer dan 25 jaar ervaring in consultancy en projectmanagement in veranderingstrajecten op het gebied van business process redesign, software selectie & implementatie, en (organisatie)herstructurering, hebben we bewezen een creatieve partner te zijn die opdrachten kan uitvoeren from thought to finish.

consultancy and project management

Organisaties waarvoor we werkten

Scroll naar boven