Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 20 mei 2023

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.

Interpretatie en definities
Interpretatie
De woorden waarvan de beginletter een hoofdletter is, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden wordt gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

Definities
Voor de doeleinden van deze Algemene Voorwaarden:

  • Gelieerde onderneming betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij “controle” betekent eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die gerechtigd zijn om te stemmen voor de verkiezing van bestuurders of andere beheersautoriteit
  • Land verwijst naar: Nederland
  • Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze”) verwijst naar Sleeman Consulting, Fonteinlaan 5 2012 JG Haarlem.
  • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
  • Dienst verwijst naar de Website.
  • Algemene voorwaarden (ook “Voorwaarden” genoemd) betekenen deze Algemene voorwaarden die de volledige overeenkomst vormen tussen u en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Service. Deze Algemene Voorwaarden overeenkomst is tot stand gekomen met behulp van de TermsFeed Algemene Voorwaarden Generator.
  • Social Media Service van derden betekent alle services of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of services) die door een derde partij wordt geleverd en die kan worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gemaakt door de Service.
  • Website verwijst naar Sleeman Consulting, toegankelijk via https://www.sleemanconsulting.com
    U verwijst naar de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, of het bedrijf of een andere rechtspersoon namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, zoals van toepassing.

Erkenning
Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze service en de overeenkomst die van kracht is tussen u en het bedrijf. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Dienst.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Algemene voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van deze algemene voorwaarden, heeft u geen toegang tot de service.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat niet toe dat personen onder de 18 jaar gebruik maken van de Service.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is ook afhankelijk van Uw aanvaarding van en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw persoonlijke informatie wanneer u de applicatie of de website gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.

Links naar andere websites
Onze Service kan links bevatten naar websites van derden of services die geen eigendom zijn van of beheerd worden door het Bedrijf.

Het bedrijf heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en stemt ermee in dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Beëindiging
We kunnen uw toegang onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u deze Algemene voorwaarden schendt.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk.

Beperking van aansprakelijkheid
Niettegenstaande eventuele schade die u zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van het bedrijf en een van zijn leveranciers onder enige bepaling van deze voorwaarden en uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat u daadwerkelijk via de service heeft betaald of 100 USD als u niets hebt gekocht via de Service.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor welke speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of het onvermogen om de Service te gebruiken, software van derden en/of hardware van derden die wordt gebruikt met de Service, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs als het Bedrijf of een leverancier hiervan op de hoogte is gebracht

Scroll naar boven